Рубрики
Новини Новости

II Симпозиум Центральной Европы по Неврологии, Нейрохирургии и Психиатрии «Карпаты»

5-7 мая 2016 года. Эко курорт «Изки» Закарпатская область. Второй Симпозиум Центральной Европы по Неврологии, Нейрохирургии и Психиатрии «Карпаты».

Впервые в Украине состоялась научно практическая медицинская конференция абсолютно нового формата.

В самом сердце украинских Карпат, в удивительном по красоте месте состоялась эко конференция — Второй Симпозиум Центральной Европы по Неврологии, Нейрохирургии и Психиатрии «Карпаты».

На протяжении 3-х рабочих дней в окружении великолепных карпатских гор и чистейшего горного воздуха 200 ведущих неврологов, нейрохирургов и психиатров Украины обсуждали самые острые и насущные вопросы помощи пациентам с различными неврологическими, психиатрическими заболеваниями, используя междисциплинарный подход.

Научная программа была построена исключительно на практических сессиях. Клинические разборы, мастер классы, секции «How I do it» и «How I treat it» вызвали колоссальный интерес у практических неврологов, нейрохирургов и психиатров.

Особенно запомнился и понравился делегатам конференции медицинский квест. Поднявшись на горную полонину, доктора смогли познакомиться с природой Украинских Карпат, а вопросы по истории медицины, неврологии и нейрохирургии заставили задуматься не только простых врачей, а и лекторов, участников симпозиума.

Выражаем искреннюю благодарность генеральному спонсору конференции фармацевтической компании Фармак, а также спонсорам конференции, фармацевтическим компаниям Такеда, Доктор Реддис, Pfizer, Дилео Фарма, Вьорваг Фарма, World medicine, Актавис, Санофи и Орион за помощи и поддержку в подготовке и проведении симпозиума.

Рубрики
Новини Новости

II Симпозіум Центральної Європи з неврології, нейрохірургії та психіатрії «Карпати»

5-7 травня 2016 року. Еко курорт «Ізки» Закарпатська область. Другий Симпозіум Центральної Європи з неврології, нейрохірургії та психіатрії «Карпати».

Вперше в Україні відбулася науково практична медична конференція абсолютно нового формату.

Протягом 3-х робочих днів в оточенні прекрасних карпатських гір і чистого гірського повітря 200 провідних неврологів, нейрохірургів та психіатрів України обговорювали найгостріші та нагальні питання допомоги пацієнтам з різними неврологічними, психіатричними захворюваннями, використовуючи міждисциплінарний підхід.

Рубрики
Новини Новости

П’ята щорічна науково практична конференція «Актуальні аспекти в клінічній неврології»

П’ята щорічна науково практична конференція «Актуальні аспекти в клінічній неврології» пройшла в 10-11 березня 2016 року традиційно в конгрес холі готелю «Редіссон Буковель». У цій конференції взяли участь 260 неврологів практично з усіх регіонів України. Протягом 2-х, насичених науковими секціями, днів обговорювалися питання лікування хворих з інсультом і його наслідками, допомога хворим після ЧМТ, терапія болю, лікування захворювань периферичної нервової системи, епілепсія, хвороба Паркінсона і багато, багато іншого.

DSCN4232

Особливий інтерес у лікарів викликали практичні майстер класи та клінічні розбори.

Відкрив конференцію науково практичний семінар «Вибрані питання інтенсівної терапії в неврології». Провели семінар провідні українські експерти в цьому питанні професора Черній В.І. і Титов І.І.

DSCN4116

Значущою подією наукової програми став симпозіум компанії Такеда, на якому були представлені результати міжнародного клінічного дослідження ефективності препарату Актовегін «Артеміда». У доповіді професора неврології з Медичного університету Барселони Джерзі Крупинські були представлені сучасні світові дані по проблемі постінсультной деменції і основні напрямки вирішення даної проблеми.

DSCN4201

Професор психіатрії з міста Гетеборг (Швеція) Інгмар Скоуг представив результати дослідження «Артеміда», яка може стати новою надією для хворих з постінсультними когнітивними порушеннями.

DSCN4193

Проблемі тазових болів був присвячений Експерт-форум «Тазові Болі. Міждісціплінарній підхід: погляд невролога та ортопеда». Допомогли лікарям розібратися в цьому непростому питанні професор неврології Орос М.М. і к.м.н. директор медичного центру Сергієнко Р.А.

В рамках наукового семінару «Запальні та аутоімунні захворювання нервової системи» використовувалася система інтерактивного голосування. Кожен лікар — учасник семінару, зміг висловити свою думку про вибір оптимальної тактики лікування цих пацієнтів.

Організатори конференції: Івано-Франківський національний медичний університет та громадська організація «Армед» запросили лікарів взяти участь в шостій щорічній науково практичній конференції «Актуальні аспекти в клінічній неврології», яка відбудеться 2-3 березня 2017 в місті Яремче Івано-Франківської області.

Рубрики
Новини Новости

Пятая ежегодная научно практическая конференция «Актуальные аспекты в клинической неврологии»

Пятая ежегодная научно практическая конференция «Актуальные аспекты в клинической неврологии» прошла в 10-11 марта 2016 года традиционно в конгресс холле отеля «Редиссон Буковель». В этой конференции приняли участие 260 неврологов практически из всех регионов Украины. На протяжении 2-х, насыщенных научными секциями, дней обсуждались вопрос лечения больных с инсультом и его последствиями, помощь больным после ЧМТ, терапия боли, лечение заболеваний периферической нервной системы, эпилепсия, болезнь Паркинсона и многое, многое другое.

DSCN4232

Особый интерес у врачей вызвали практические мастер классы и клинические разборы.

Открыл конференцию научно практический семинар «Вибрані питання інтенсивної терапії в неврології». Провели семинар ведущие украинские эксперты в этом вопросе профессора Черний В.И. и Титов И.И.

DSCN4116

Значимым событием научной программы стал симпозиум компании Такеда, на котором были представлены результаты международного клинического исследования эффективности препарата Актовегин «Артемида». В докладе профессора неврологии из Медицинского университета Барселоны Джерзи Крупински были представлены современные мировые данные по проблеме постинсультной деменции и основные направления решения данной проблемы.

DSCN4201

Профессор психиатрии из города Гетеборг (Швеция) Ингмар Скоуг представил результаты исследования «Артемида», которая может стать новой надеждой для больных с постинсультными когнитивными нарушениями.

DSCN4193

Проблеме тазовых болей был посвящен Експерт-форум «Тазові болі. Міждисциплінарний підхід: погляд невролога та ортопеда» Помогли врачам разобраться в этом непростом вопросе проф невролог Орос М.М. и к.м.н. директор медицинского центра Сергиенко Р.А.

В рамках научного семинара «Запальні та аутоімунні захворювання нервової системи» использовалась система интерактивного голосования. Каждый врач, участник семинара, смог высказать свое мнение о выборе оптимальной тактики лечения этих пациентов.

Организаторы конференции: Ивано-Франковский национальный медицинский университет и общественная организация «Армед» пригласили врачей принять участие в шестой ежегодной научно практическая конференция «Актуальные аспекты в клинической неврологии», которая пройдет 2-3 марта 2017 в городе Яремче Ивано-Франковской области.

Рубрики
Новини Новости

П’ята щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти клінічної неврології»

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» та Міністерство охорони здоров’я України запрошують взяти участь у роботі П’ятої щорічної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти клінічної неврології». Конференція відбудеться 10 — 12 березня 2016 р. у с. Паляниця, Буковель (м. Яремче, Івано -Франківська область), відповідно до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій на 2016 р.».

Запрошуємо взяти участь фахівців-неврологів, нейрохірургів та всіх бажаючих.

Під час конференції будуть розглянуті питання:

 • Оптимізація терапії та реабілітації хворих на мозковий інсульт на підставі доказової медицини згідно клінічних настанов МОЗ України. Досвід застосування локальних клінічних протоколів.
 • Сучасний підхід до терапії когнітивних порушень та депресії.
 • Нейроінфекції, діагностика, лікування, прогноз.
 • Хвороби периферичної нервової системи; сучасний стан проблеми.
 • Лікування гострих і хронічних вертеброгенних та міофасціальних больових синдромів.
 • Актуальні питання терапії хворих із захворюваннями екстрапірамідної системи.
 • Діагностика та лікування пароксизмальних станів та епілепсії.
 • Наукові та практичні питання оптимізації медичної допомоги дітям із хворобами нервової системи.

В рамках конференції відбудуться виступи провідних українських та закордонних експертів з питань неврології та нейрохірургії, практичні майстер класи, клінічні розбори та контраверсії.

Науково-практична конференція відбудеться в конференц-залі готельного комплексу Radisson Blue Resort, Bukovel (с. Паляниця, м. Яремче, Івано-Франківська область, Україна).

Довідки з питань наукової програми конференції, вимог до матеріалів для публікацій, електронної реєстрації, розміщення у готелях, організації подорожі можна одержати на сайті http://armed.org.ua/bukovel2016  або за телефонами:

з питань наукової програми, вимог до матеріалів для публікації:

(067) 676-71-17 — к.м.н., доцент Дорошенко Олександр Олександрович;

з питань електронної реєстрації, розміщення у готелях, організації подорожі:

(097) 367-98-76 – директор ГО «АРМЕД» Громадська Марія Євгенівна.

Рубрики
Новини Новости

Первый Симпозиум Центральной Европы по неврологии, психиатрии и наркологии «Карпаты»

20 — 21 ноября 2015 года во Львове состоялся Первый Симпозиум Центральной Европы по неврологии, психиатрии и наркологии «Карпаты».

Организатором конференции стал Ужгородский Национальный Университет. Общественные организации Армед и Днепропетровские Гуманитарные Инициативы выступили партнерами симпозиума.

На протяжении двух дней конференции более двухсот пятидесяти ведущих неврологов, нейрохирургов и психиатров из всех уголков Украины обсуждали наиболее сложные и дискутабельные вопросы диагностики и лечения.

Научная программа Первого Симпозиума Центральной Европы по неврологии, психиатрии и наркологии «Карпаты» — лекции, презентации, мастер классы, клинические разборы больных позволили еще на один шаг приблизится к решению вопроса помощи больным с различными неврологическими заболеваниями.

По мнению председателя организационного комитета, Ректора Ужгородского Национального Университета, д.м.н., проф. Смоланки В.И и зам председателя д.м.н., проф. Ороса М.М. Симпозиум Центральной Европы по неврологии, психиатрии и наркологии «Карпаты» должен стать ежегодным. Главной целью его должна стать выход Украинской неврологии и психиатрии на качественно новый, Европейский уровень.

Выражаем искреннюю благодарность фармацевтическим компаниям спонсорам симпозиума:

Генеральному спонсору компании ООО «Такеда Украина»

Главному спонсору компании «Файзер Ейч.Си.Пи. Корпорейшн»

Спонсорам конференции:

 • Представительство «Др.Реддис Лабораторис Лимитед»
 • Представительство «ЭВЕР Нейро Фарма ГмбХ»
 • Представительство «Вьорваг Фарма ГмбХ и Ко. КГ»
 • «Дилео Фарма Украина»
 • ПАО Киевский витаминный завод
 • ООО «Санофи-Авентис Украина»
 • ООО «РОСТ ДИСТРИБЮШН»
 • ООО «ОРГАНОСИН ЛТД»
 • «ВОРЛД МЕДИЦИН фармасьютикал компани»
 • Stada CIS (Штада)
Рубрики
Новини Новости

IV ежегодная научно-практическая конференция «Актуальные аспекты в клинической неврологии»

12-13 марта 2015 года в Буковели (Ивано-Франковская область) состоялась четвертая ежегодная научно практическая конференция с международным участием «Актуальные аспекты в клинической неврологии».

Организаторы конференции: Ивано-Франковский национальный медицинский университет и Общественная организация «Армед».

Более 300 неврологов из разных регионов Украины собрались в конгресс центре отеля «Редиссон Блю Буковель», чтобы обсудить наиболее острые и актуальные вопросы современной неврологии.

Программа конференции включала проблемные лекции, научные доклады, мастер классы. Основной особенностью этой конференции стала практическая направленность, живое обсуждение и дискуссии экспертов в вопросах неврологии.

Особый интерес у врачей вызвали научные секции «Диабет и нервная систем. Сможем ли преодолеть прогрессирование осложнений?» и «Нейроинфекции».

В научной программе конференции приняли участие: профессор Amos Korczyn из университета Тель-Авива (Израиль), профессора Дзяк Л.А., Кузнецова С.М., Гриб В.А., Григорова И.А., Козелкин А.А., Бучакчинская Н.М., Шкробот С.И., Товажнянская Е.Л., Гудзь И.М., Московко С.П., Орос М.М., Кирилова Л.Г., Усатов С.А., Морозова О.Г., Ярошевский А.А., Слободин Т.Н. и другие.

Организаторы конференции благодарят генерального спонсора фармацевтическую компанию «Такеда Украина», главного спонсора фармацевтическую компанию «Фармак», спонсоров конференции компании: Борщаговский ХФЗ, ФАРМА СТАРТ, Actavis AD, Юрия-Фарм, WOERWAG PHARMA, Фармацевтическая компания «Здоров’я», KRKA, Киевский витаминный завод, Orion Pharma за помощь и поддержку в организации и проведении конференции.

Рубрики
Новини Новости

III ежегодная научно-практическая конференция «Актуальные аспекты в клинической неврологии»

Третья научно-практическая конференция «Актуальные аспекты в клинической неврологии», организованная Ивано-Франковским медицинским институтом и Общественной организацией «Армед», состоялась 13-14 марта 2014 года в конгресс холле отеля «Редиссон Буковель».

Благодаря поддержке фармацевтических компаний «Такеда Украина», Фармак, Би-Фарма, EVER, BOEHRINGER-INGELHEIM, Берлин-Хеми, MEDA Pharmaceuticals, UCB Pharma GMВH, Actavis AD, ФАРМА СТАРТ, Альпер Фарма АГ стала возможной организация данного мероприятия.

В конференции приняли участие 260 ведущих неврологов Украины. Среди докладчиков конференции ведущие неврологи Украины профессора Смоланка В.И., Дзяк Л.А., Кузнецова С.М., Московко С.П., Евтушенко С.К., Орос М.М., Гриб В.А. и другие.

Среди зарубежных спикеров хочется отметить приезд вице президента всемирной организации борьбы с инсультом (WSO) Nathan BORNSTEIN (Тель-Авив, Израиль), эксперта в вопросах доказательной медицины профессора John Donoghue (Ливерпуль, Великобритания), профессора кафедр неврологии Барселоны и Манчестера Jerzy Krupinski (Барселона, Испания) и профессора Julio Secades (Барселона, Испания).

Хочется отметить высокий европейский уровень подготовки научной программы конференции что вызвало огромный интерес врачебной аудитории.

Рубрики
Новини Новости

Мастер классы для терапевтов и семейных врачей

Врачи общей практики или, как принято у нас говорить, терапевты являются одной из самых многочисленных врачебных аудиторий. Кроме того, в последнее время, благодаря реформе системы здравоохранения Украины их количество еще больше увеличивается. Появился институт семейных врачей.

Это одна из самых сложных медицинских специальностей. Врач семейной медицины, в отличие от узких специалистов, должен владеть знаниями и навыками в различных областях медицины, уметь быстро поставить правильный диагноз, назначить необходимые обследования и лечение, а при необходимости, своевременно обратиться за консультацией к узкому специалисту. Именно поэтому программы обучения семейных врачей столь важны и актуальны.

На настоящий момент не так много доступных для основной массы специалистов каналов получения современной медицинской информации, а возможностей задать практический вопрос эксперту и получить профессиональную консультацию и того меньше. Понимая это, общественная организация «Армед» в ноябре 2013 года организовала серию мастер классов для терапевтов и семейных врачей с участием д.м.н., профессора Егорова Ильи Вадимовича (Москва).

Илья Вадимович Егоров — российский врач-терапевт, кардиоревматолог, доктор медицинских наук, профессор Института повышения квалификация и переподготовки кадров РУДН, руководитель терапевтического отделения крупной частной медицинской клиники, врач высшей категории, медицинский консультант телевизионных и радиопрограмм, посвященных здоровью.

В рамках мастер классов обсуждались вопросы диагностики и лечения ДЭП, ишемической болезни сердца, боли в спине, принципы эффективной антитромбоцитарной терапии и другие. Были прочитаны лекции:

 • «Старческое сердце: век изучения» — о тайне, которую много лет хранил в себе кальциноз клапанов, и о возможности профилактики кальцинированного аортального стеноза;
 • «Артериальная гипертензия: истины и мифы» — о современном видении симптоматических гипертензий и разбор некоторых тенденций в лечении гипертонии;
 • «Как лечить ДЭП, или Популярная неврология для терапевтов» — обсуждение и сравнительный анализ средств, которыми может пользоваться врач общей практики у пациентов с гипертонической и атеросклеротической энцефалопатией, т.е. у каждого… первого нашего пожилого больного;
 • «ИБС: терапевт как главный специалист» — правильная классификация ИБС, главные признаки стенокардии, современный патогенез атеросклероза, протокол ведения пациента с ИБС;
 • «Подагра: снижение сердечно-сосудистого риска» — эксклюзивная лекция по одному из весьма нередких заболеваний с рассказом о подводных камнях болезни и особенностях.

Было проведено  5 мастер классов в городах Харьков, Днепропетровск, Донецке, Луганске и Одессе. Более 2000 тысяч украинских врачей получили незаменимые знания и навыки, которые позволят им каждый день помогать больным с различными, порой грозными недугами.

Рубрики
Новини Новости

Мастер-классы для анестезиологов и интенсивных терапевтов

На протяжении 2012-2013 годов общественная организация «Армед» организовала 9 мастер классов одного из ведущих анестезиологов и интенсивных терапевтов, д.м.н. профессора Царенко Сергея Васильевича (Москва).

Царенко Сергей Васильевич

 • Доктор медицинских наук, врач высшей категории
 • Главный реаниматог Лечебно-реабилитационного центра Росздрава
 • Профессор кафедры неотложной медицины Российской Медицинской Академии Постдипломного Образования
 • Руководитель курса анестезиологии-реаниматологии Факультета Фундаментальной Медицины МГУ им. М.В. Ломоносова
 • Автор 140 научных трудов, 2 монографий, член редколлегии 3 центральных медицинских журналов.

С 2004 г. и по настоящее время он организовал и провел девять мастер-классов по нейрореаниматологии и респираторной поддержке. Сергей Васильевич — один из соавторов Российского протокола интенсивной терапии тяжелой черепно-мозговой травмы.

С 2000 года Царенко С.В. прочитано более 120 лекций по проблемам нейрореаниматологии, искусственной вентиляции легких, антибиотикотерапии, искусственного питания, организации помощи при массовых катастрофах. География лекций — от Южной Калифорнии на западе до Владивостока на востоке, от Стокгольма на севере до Ташкента на юге.

Будучи признанным экспертом в вопросах оказания помощи больным, находящимся в критическом состоянии Сергей Васильевич представил вниманию реаниматологов Украины несколько фрагментов своего большого (недельного) мастер класса, который регулярно профессор проводит в Москве.

Были затронуты темы фармакотерапии в нейрореаниматологии, рациональной антибиотикотерапии, ИВЛ в нейрореанимации, артериальная гипертензия при остором инсульте и ряд других. К глубокому сожалению в один полный рабочий день, а именно столько длился каждый мастер класс, невозможно вместить всю информацию, которую так хотели получить украинские врачи.

Тем не менее, самые проблемные темы были подняты, ответы на самые острые вопросы были получены и самое ценное, что профессор Царенко любезно предоставил всем желающим материалы своих презентаций. Кроме этого некоторые, наиболее удачливые, участники мастер классов получили в подарок от Сергея Васильевича несколько экземпляров его книг.

Мастер классы прошли в городах: Ивано-Франковск, Одеса, Днепропетровск, Винница, Кишенев (Молдова), Харьков, Луганск, Львов, Донецк. Суммарно в них приняли участие более 3 000 анестезиологов и интенсивных терапевтов Украины.

По мнению участников, высокий научный уровень мастер классов, их сугубо практическая направленность, объективность и незаангажированность делают их незаменимыми для практикующих врачей.