Цикл науково-практичних семінарів з сучасних проблем внутрішньої медицини для лікарів інтерністів та лікарів загальної практики

Учасники кожного семінару отримають сертифікат, який надає 2 бали БПР (безперервного професійного розвитку)

Початок семінару о 12:00

Програма

 1. Подагра, подагричний артрит: сучасні рекомендації для лікарів загальної практики (доповідач: експерт ДОЗ ДОДА за напрямом «Ревматологія», Заслужений лікар України Т.К. Лисунець)
 2. Остеоартроз і подагра. Коморбідність або поліморбідність: діагностика та стратегія лікування (доповідач: зав. кафедри внутрішньої медицини 2 та фтизіатрії, професор О.В. Курята)
 3. Синдром подразненого кишечника в клінічній практиці (доповідач: професор кафедри внутрішньої медицини 2 та фтизіатрії О.Ю. Філіппова)
shadow-ornament

Програма

 1. Міжлікарняні взаємодії. Як мінімізувати ризик ускладнень у хворих кардіологічного профілю? (доповідач: зав. кафедри внутрішньої медицини 3, професор О.О. Ханюков, м. Дніпро)
 2. Серцева недостатність: сучасний стан щодо діагностики та лікування (доповідач: зав. кафедри внутрішньої медицини 2 та фтизіатрії, професор О.В. Курята, м. Дніпро)
 3. Діагностика та лікування ішемії міокарда: можливості та протиріччя (доповідач: професор кафедри внутрішньої медицини 3 О.А. Коваль, м. Дніпро)
 4. Лікування артеріальної гіпертензії в світі рекомендацій Міжнародного товариства гіпертензії 2020 року (доповідач: зав. кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФОП, професор В.А. Патабашній, м. Кривий Ріг)
 5. Антикоагулянтна терапія для профілактики інсульта та серцево-судинних подій у пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь (зав. кардіологічним відділенням Харківської обласної лікарні, к.мед.н. І.В.Кузнецов, м. Харків)
 6. Успішний менеджмент пацієнта з артеріальною гіпертензією на первинній ланці (Кафедра сімейної медицини НМУ ім. О.О. Богомольця к.мед.н. Погребняк О.О., м. Київ)
 7. Пацієнти зі стенокардією. Як обрати ефективну терапію? (доповідач: зав. кафедри внутрішньої медицини 2 та фтизіатрії,
  професор О.В. Курята, м. Дніпро)
 8. COVID-19 та ураження серцево-судинної системи (доповідач: доцент кафедри внутрішньої медицини 2 та фтизіатрії Ю.С. Кушнір,
  м. Дніпро)

Початок семінару о 12:00

shadow-ornament

Початок семінару о 12:00

Програма

 1. АНЦА-асоційовані васкуліти: сучасний стан проблеми (доповідач: експерт ДОЗ ДОДА за напрямом «Ревматологія», Заслужений лікар України Т.К. Лисунець, м. Дніпро)
 2. ESCEO 2019: в фокусі остеоартроз колінного суглоба (доповідач: зав. кафедри внутрішньої медицини 2 та фтизіатрії, професор О.В. Курята, м. Дніпро)
 3. Рекомендації ACR 2019, EULAR/ASAS 2016 по діагностиці та лікуванню аксіального спондилоартриту (доповідач: експерт ДОЗ ДОДА за напрямом «Ревматологія», Заслужений лікар України Т.К. Лисунець, м. Дніпро)
 4. НПЗП-індукована гастропатія: від розуміння механізмів розвитку до до розробки стандартів профілактики та лікування (доповідач: професор кафедри внутрішньої медицини 2 та фтизіатрії О.Ю. Філіппова, м. Дніпро)
 5. Кардіоренальні аспекти безпеки при використанні НПЗП в лікуванні захворювань суглобів (доповідач: зав. кафедри внутрішньої медицини 2 та фтизіатрії, професор О.В. Курята, м. Дніпро)
 6. Складний діагноз в ревматологічній практиці
 • Клінічний випадок гранулематозу з поліангіітом, ускладнений гострим ушкодженням нирок (доповідач: доцент, к мед. н. Фролова Є.О. м. Дніпро)
 • Клінічний випадок системного червоного вовчака у поєднаному пребігу з демієлінізуючим захворюівнням нервової системи (доповідач: експерт ДОЗ ДОДА за напрямом «Ревматологія», Заслужений лікар України Т.К. Лисунець, експерт ДОЗ ДОДА за напрямом «Неврологія» Пашковський В.І., асс. Семенов В.В.)
shadow-ornament

Програма

ВІРУСНІ  ТА  БАКТЕРІАЛЬНІ  УРАЖЕННЯ  ЛЕГЕНЬ  –  ВИКЛИК  СЬОГОДЕННЯ

1. Пневмонія та COVID-19

Доповідач – Перцева Тетяна Олексіївна, член-кор. НАМН України, д. мед. н., професор

2. Пневмонії, асоційовані з COVID-19: особливості перебігу, принципи діагностики та лікування

Доповідач – Бєлослудцева Ксенія Олегівна, доцент кафедри внутрішньої медицини 1 ДЗ «ДМА», к. мед. н.

3. Роль бронхоскопії у комплексному лікуванні хворих пневмонію, асоційовану з коронавірусною хворобою.

Доповідачі – Стаднік Олександр Ігорович, асистент кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДЗ «ДМА», Колісник Наталія Станіславівна, доцент кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДЗ «ДМА», к. мед. н.

4. Патоморфологічні особливості вірусних пневмоній.

Доповідачі – Шпонька Ігор Станіславович, професор кафедри патологічної анатомії ДЗ «ДМА», д. мед. н.; Шинкаренко Тимофій Вікторович, асистент кафедри патологічної анатомії ДЗ «ДМА», к. мед. н.

5. Досвід застосування методів синдромно-патогенетичної терапії при пневмонії, спричиненій СОVID-19, в умовах пульмонологічного відділення.

Доповідач – Коваленко Світлана Вікторівна, кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб Буковинського державного медичного університету д. мед. н.

6. Актуальні питання антибактеріальної терапії негоспітальної пневмонії

Доповідач – Сопко Олена Володимирівна, медичний радник GSK, к. мед. н.

 БРОНХООБСТРУКТИВНІ  ЗАХВОРЮВАННЯ  ЛЕГЕНЬ:  АКТУАЛЬНІ  ПИТАННЯ  ДІАГНОСТИКИ  Й  ЛІКУВАННЯ 

7. Місце бронходилятаторів у лікуванні хворих на ХОЗЛ. Інноваційний доставковий пристрій Респімат®

Доповідач – Конопкіна Людмила Іванівна, завідувач кафедри внутрішньої медицини 1 ДЗ «ДМА», д. мед. н., професор

8. Місце глюкокортикоїдів у лікуванні хворих на ХОЗЛ

Доповідач – Мироненко Олена Валеріївна, доцент кафедри внутрішньої медицини 1 ДЗ «ДМА», к. мед. н.

9. Останні оновлення GINA-2020. Лікування бронхіальної астми у режимі SMART

Доповідач – Конопкіна Людмила Іванівна, завідувач кафедри внутрішньої медицини 1 ДЗ «ДМА», д. мед. н., професор

10. Бронхіальна астма: від загострення до контролю

Доповідач – Ліфінський Олександр Павлович, медичний радник GSK

11. Нова парадигма в лікуванні кашлю

Доповідач – Фесенко Олександр Володимирович, доцент кафедри внутрішньої медицини 1 ДЗ «ДМА», к. мед. н.

 ФІБРОЗУЮЧІ  ЗАХВОРЮВАННЯ  ЛЕГЕНЬ:  ПРО  ЩО  СЛІД  ПАМ’ЯТАТИ  ЛІКАРЮ-ІНТЕРНІСТУ?

12. Ідіопатичний легеневий фіброз: сучасні принципи діагностики та лікування

Доповідач – Кірєєва Тетяна Володимирівна, доцент кафедри внутрішньої медицини 1 ДЗ «ДМА», к. мед. н.

13. Особливості ураження легень при захворюваннях сполучної тканини

Доповідачі – Конопкіна Людмила Іванівна, завідувач кафедри внутрішньої медицини 1 ДЗ «ДМА», д. мед. н., професор, Ботвінікова Лариса Аркадіївна, доцент кафедри внутрішньої медицини 1 ДЗ «ДМА», к. мед. н. 

ТРОМБОЕМБОЛІЯ  ЛЕГЕНЕВОЇ  АРТЕРІЇ  (ТЕЛА): ПРИНЦИПИ  ВЕДЕННЯ  ХВОРИХ

14. ТЕЛА в практиці лікаря-інтерніста

Доповідач – Васильєва Лариса Іванівна, доцент кафедри внутрішньої медицини 3 ДЗ «ДМА», к. мед. н.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ АЛЕРГОЛОГІЇ

15. Атопічні захворювання, алергодіагностика та сучасні методи лікування.

Доповідач – Касьянеко Анна Володимирівна, доцент кафедри клінічної імунології і алергології ОНМедУ, к. мед. н.

Початок семінару о 11:00

shadow-ornament

Початок семінару о 11:00

Програма

 1. Організація медичної допомоги хворим на хронічну хворобу нирок в Дніпропетровській області. (доповідач: експерт МОЗ України за напрямом «Нефрологія», О.В. Галущак)
 2. Хронічна хвороба нирок: сучасні уявлення про проблему. (доповідач: Заслужений лікар України, зав. кафедри нефрології і НЗТ НМАПО імені П.Л.Шупика, професор Д.Д. Іванов)
 3. Артеріальна гіпертензія у хворого на хронічну хворобу нирок (доповідач: Зав. кафедрою внутрішньої медицини №2 і фтизіатрії, професор О.В. Курята)
 4. Подагрична нирка: механізми розвитку, діагностики та лікування (доповідач: доцент кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії Є.О. Фролова)
 5. Діабетична нефропатія, що необхідно знати лікарю загальної практики (доповідач: зав. кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії, професор О.В. Курята)
 6. Анемія у хворого з хронічною нирковою недостатністю (доповідач: професор кафедни сімейної медицини ДМА Т.П. Ніколаєнко)
 7. Системний червоний вовчак з ураженням нирок: тактика діагностики та лікування. (доповідач: експерт ДОЗ ДОДА за напрямом «Ревматологія», Заслужений лікар України Т.К. Лисунець)
 8. Фактори прогресування неалкогольного стеатогепатиту до вираженого фіброзу печінки та методи їх корекції. (доповідач: професор кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету ім. А.А. Богомольця, м.Київ Л.Л. Пінський).
shadow-ornament