Громадська організація «АРМЕД» - неприбуткова громадська організація, яка об'єднує медичних фахівців України з метою забезпечення розвитку їх професійної та наукової діяльності, підвищення якості надання медичної допомоги населенню України та сприяння програмам співпраці українських лікарів з іноземними колегами.

Організація заснована в 2011 році.

Місія організації - сприяння покращенню здоров’я нації шляхом розвитку медичної науки та освіти.

Цінності організації:

  • Толерантність
  • Відкритість
  • Відповідальність
  • Професіоналізм
  • Повага та конфіденційність

Основні напрямки діяльності організації:

  • Організація та проведення освітніх програм, тренінгів, майстер-класів.
  • Організація та проведення наукових семінарів, конференцій та круглих столів.
  • Сприяння реалізації індивідуальних творчих здібностей лікарями, науковцями, студентами та аспірантами медичних вищих навчальних закладів.
  • Сприянні в організації співробітництва з об’єднаннями громадян, фондами, установами охорони здоров’я, освіти та науки зарубіжних країн.
  • Надання інформаційної та консультативної допомоги членам організації, волонтерам та партнерам.