Громадська організація «АРМЕД» - неприбуткова громадська організація, яка об'єднує медичних фахівців України з метою забезпечення розвитку їх професійної та наукової діяльності, підвищення якості надання медичної допомоги населенню України та сприяння програмам співпраці українських лікарів з іноземними колегами.

Місія організації - сприяння покращенню здоров’я нації шляхом розвитку медичної науки та освіти.

Наші партнери